Kitap: Türkiye’de Üniversiteler ve Radikalleşme

Sevgili okurlar, SETA bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’ndan ‘Türkiye’de Üniversiteler ve Radikalleşme’ konusunun ele alındığı yeni bir eser daha raflarda yerini aldı.

Kitabın editörlüğünü Mehmet Akif Memmi yaptı, düzeltisi ise Mustafa Said İşeri, Bahar Albayrak, kapak ve uygulama Erkan Söğüt tarafından gerçekleştirildi.
Baskı ve Cilt: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. tarasından yapıldı.

Bu çalışma dünyada ve Türkiye’de radikalleşme ve aşırıcılığın üniversitelerdeki serencamına odaklanmıştır.

Bu kitap Türkiye’de radikalleşme konusunda sınırlı olan araştırma alanına katkı sağlamak amacıyla yazıldı. Hatırlanacağı üzere 2015’te Türkiye’nin şehir merkezlerinde yaşanan bombalı saldırılarda faillerin bir kısmı üniversite öğrencileriydi. Bu nedenle Türkiye’de özellikle gençler arasında radikalleşme olgusunu anlamak için üniversiteler odağında bir çalışma yapmanın yerinde olacağı kanısına varıldı.

Bu doğrultuda üniversiteler ve çevrelerindeki sosyal ve siyasi ortamları mercek altına alındı. Araştırma 11 ili kapsayan 14 üniversitede yerinde gözlem yapılarak tamamlandı.

Akademisyen, üniversite yöneticisi, STK temsilcisi, yerel yönetici ve kamu kurumu temsilcileriyle gerçekleştirilen derinlikli görüşmeler kitabın bulgu ve tespitlerine temel teşkil etti.

Saha araştırmasında elde edilen bulgular ve literatür çalışması mukayeseli bir şekilde incelendi ve derinlikli analizler ortaya konuldu.

Dünyada ve Türkiye’de radikalleşme ve aşırıcılığın üniversitelerdeki serencamına odaklanan bu kitapta şu temel sorulara cevap bulmaya çalışıldı:

  • Türkiye’de üniversitelerin mevcut yapısının öğrencilerin radikalleşmesinde bir rolü var mı?
  • Radikalleşme süreçlerinde kişisel özellikler ve aile arka planları kayda değer bir etkiye sahip mi?
  • Bölgesel ve küresel gerilim ve siyasal eğilimler Türkiye’deki radikalleşmede ne ölçüde rol oynuyor?
  • Bu konularda ilgili makamlar meseleye yönelik nasıl bir farkındalık taşıyor ve bu yönde önleyici hangi tedbirleri alıyorlar?
  • Türkiye radikalleşmeyle mücadele konusunda hangi dersleri çıkarmalıdır?
SETA olarak Türkiye ve çevresindeki coğrafyanın muhatap olduğu siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimleri anlamaya ve bu değişimler esnasında meydana gelen sorunları tespit etmeye yönelik çok sayıda çalışmaya imza attıldı.
Bu çalışmalarla akademik camiaya nitelikli araştırmalarla katkı yapmanın yanı sıra karar alıcıların yolunu aydınlatma çabası içerisinde de olundu.
Çalışmalar ulusal ve uluslararası mecralarda yakından takip ediliyor ve bu doğrultuda son derece yapıcı geri dönüşler alınıyor.
Türkiye’de Üniversiteler ve Radikalleşme kitabı da eğitim, güvenlik, dış politika ve siyaset alanlarının kesişim alanındaki önemli bir soruna ışık tutuyor.
Bu kitap akademik camianın yanı sıra bütün bu alanlarla ilgili çalışan karar alıcılara yönelik önemli ipuçlarını da bünyesinde barındırıyor.
Türkiye ve etrafında yaşanan siyasi ve sosyal istikrarsızlıklar ve tecrübe ettiğimiz hızlı değişimler ülkemizi terör, şiddete varan aşırıcılık ve radikalleşme gibi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor.
Bu meydan okumalarla yüzleşmek karar alıcıların olduğu kadar akademik camia ve düşünce kuruluşlarının da sorumluluğundadır. Özellikle Batı üniversiteleri ve araştırma merkezlerinde radikalleşme olgusunu anlamaya yönelik çok sayıda araştırma yapılıyor ve akademik yayınlar ortaya konuyor.
Hatta sadece bu konuya odaklanan araştırma merkezleri de mevcut. Radikalleşme ve terör Türkiye açısından da önemli bir konu olmasına karşın yeterli akademik üretim yapılmıyor.
(UHA) Uluslararası Haber Ajansı ve (TÜHA) Türkuaz Uluslararası Haber Ajansı olarak, SETA’nın bu alandaki çalışmalarını  sürekli destekledik.
Doç. Dr. Talha Köse ve İpek Coşkun öncülüğünde yürütülen çalışmanın ilk ürünü elinizdeki kitaptır. TÜBİTAK tarafından da desteklenen bu önemli araştırmanın alanında önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz. Kitabın aynı zamanda konuyla ilgili başka çalışmalara da ilham kaynağı olacağını düşünüyoruz.
‘Türkiye’de Üniversiteler ve Radikalleşme’ Türkçe akademik literatürde önemli bir boşluğu doldurmanın yanı sıra saha çalışmasına dayalı özgün bulgu ve tespitleri de ortaya koymaktadır. Araştırma bir yılı aşkın sürede tamamlanmıştır. 11 ili kapsayan 14 üniversitede yerinde gözlem yapılarak özgün veri toplanmıştır.
Öğrenci, akademisyen, üniversite yöneticisi, STK temsilcisi, yerel yönetici ve kamu kurumu temsilcileriyle gerçekleştirilen derinlikli görüşmeler çalışmanın bulgu ve tespitlerine temel teşkil etmiştir.
Öte yandan radikalleşme konusundaki uluslararası literatür de taranarak bu konudaki güncel tartışmalar Türkçeye aktarılmıştır. Kitabın Türkiye’nin güven ve huzur ortamına da katkı sunmasını temenni eder, iyi okumalar dilerim.
***
Talha KÖSE
|Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programında, George Mason Ü. Institute for Conflict Analysis and Resolution’daki doktorasını da “Re-Negotiating Alevi Identity: Conflict and Cooperation Narratives and the Constitution of New Alevi Identity” başlıklı tezle tamamladı. SETA’da araştırmacı, SETA DC’de araştırma koordinatörü olarak çalıştı. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesidir.
İpek COŞKUN
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nden 2010’da mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nde yan dal yaptı. Yüksek lisans öğrenimini Gazi
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde “Eğitimde Eşitsizlikler” üzerine yazdığı yüksek lisans teziyle tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora eğitiminde tez dönemindedir.

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

‘Pelin Çift ile Gündem Ötesi’ her Çarşamba ‘Diriliş’ Dizisinden sonra TRT 1 Ekranlarında..

İnci Cevher UZGAŞ

İnci Cevher UZGAŞ

İnci Cevher UZGAŞ; 1984'te Bremen Almanya'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. Ortaokul, lise yıllarında Müjdat Gezen, Ayla Algan'ın ve Şahika Tekand'ın tiyatro kurslarına katıldı. Tiyatro Alkış'ta " Çizmeden Kral Çıktı" adlı oyunda rol aldı. 2009 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat dalından mezun oldu. Cem Kurtoğlu ile Çanakkale projesinin yönetmen yardımcılığını yaptı ve oyuncu olarak yer aldı. Sanat İşliği Tiyatrosu bünyesinde Payidan Tüfekçioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Yoksun" adlı oyunda rol aldı. Udi Vedat Yar'dan ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden de Udi Alaattin Pakyüz'den Ud dersleri aldı.Halen Ud çalışmalarına devam etmekte. İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı oyunda bir sezon görev aldıktan sonra Marmaris'e yerleşti ve orada Tiyatro Emek bünyesinde "Böyle Bir Aşk Masalı, Şirin ile Ferhat adlı oyunun yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptı. Daha sonra Kocaeli'ye yerleşti ve Kocaeli Tiyatro İz'i kurdu. İnci Cevher; Mehmet Beyazıt ile evli olup, Elif Katre adında birkız annesi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close