Kitap: Devrim Sonrası Mısır Dış Politikası

Değerli okurlar, Türkiye’nin saygın, SETA bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, ‘Devrim Sonrası Mısır Dış Politikası’ başlıklı 45. kitabını da okurlara sundu.

Kitabın editörlüğünü SETA Dış Araştırma Direktörü İsmail Numan Telci yaptı.

Kitabdaki makaleler, özellikle yazarlarının farklı üniversitelerden akademisyenler ve araştırma kuruluşlarından uzmanların olduğu ‘Devrim Sonrası Mısır Dış Politikası: Dönüşüm Arayışından Meşruiyet Çıkmazı’na kitabı özelde Mısır genelde Ortadoğu’yu çalışan araştırmacılar ve siyaset yapıcılar için önemli bir kaynak niteliğindedir.

2011 devriminden bu yana Mısır’ın dış politika alanında yaşadığı dönüşümü ele alan kitap aynı zamanda ülke iç siyasetinin dinamiklerini de göz önüne sermektedir.

Arap Baharı’nın ardından Mısır’daki dönüşüm sürecinin evreleri özellikle dış politika alanında açık içimde gözlemlenmektedir.

2011’de Mübarek’in devrilmesi sonrası Yüksek Askeri Konseyin yönetime hakim olduğu dönemde dış politikada ciddi bir farklılaşma gözlemlenmezken, Haziran 2012’de cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin bir yıllık iktidarı ise geçmişten ciddi kopuş anlamına gelecek gelişmelere sahne olmuştur.

Bu dönemde bir taraftan Türkiye ve Katar’la yakınlaşma sağlanırken diğer taraftan da İsrail’e karşı sertleşen tutum Mursi’nin sonunu hazırlamıştır.

Temmuz 2013’te Suudi Arabistan ve BAE tarafından desteklenen Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi’nin başını çektiği askeri darbe Mısır’ın dış politika anlamında Mübarek dönemi koşullarına geri dönüşünün önünü açmıştır.

ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle meşruiyet sorununu aşmaya çalışan Sisi rejimi Suudi Arabistan, BAE ve İsrail gibi bölgesel aktörlerin siyasi ve mali yardımıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır.

Bölgesel ve küresel aktörlerin Mısır’daki farklı yönetimlerle ilişkilerine kapsamlı bir biçimde odaklanan kitap ele aldığı dönem boyunca Mısır ile yakın ilişki içerisinde olmuş ya da Kahire’nin dış politikasında önceliğe sahip ülkeleri de detaylı şekilde incelemektedir.

Arap devrimleri sürecinin en önemli ayaklarından birisi bölgenin en kadim ve önemli ülkelerinden birisi olan Mısır’da yaşanmış­tır.
Otuz yıllık Hüsnü Mübarek rejimi gösteriler sonucunda dev­rilirken ülkede demokratik bir düzenin kurulabileceğine dair bir umut ortaya çıkmıştır.
2012’de gerçekleşen seçimlerde Müslüman Kardeşler adayı Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle daha da pekişen bu umutlar 3 Temmuz 2013’te yaşanan askeri darbeyle son bulmuştur.
Darbe sonrası dönemde Mısır 2011 öncesine kıyasla çok daha otokratik bir rejim haline gelirken bu durum iç siyasetten ekonomiye, güvenlikten dış politikaya her anlamda kendisini göstermiştir.
Mısır’ın 2011’deki devrimi izleyen dönemde dış politikada temelde iki farklı döneme şahitlik ettiği görülmektedir.
Devrimin hemen ardından yönetime gelen Yüksek Askeri Konsey döneminde dış politikada Mübarek rejiminden ciddi bir farklılaşma görülmezken Muhammed Mursi’nin göreve gelmesiyle birlikte Kahire’nin bu anlamda öncelikleri esaslı bir şekilde dönüşmeye başlamıştır.
Bir taraftan Türkiye ile hızlı bir yakınlaşma sürecine girilirken Mübarek dönemi boyunca Kahire’den hiçbir şekilde tehdit algılamayan Tel Aviv’e karşı söylemlerde sertleşme yaşanmıştır.
2013’teki darbeyle ise Mısır dış politikada 2011 öncesi döneme geri dönmüş, geleneksel tutumuna ilaveten Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bölge ülkeleriyle ve Rusya gibi küresel aktörlerle önceki yıllara nazaran daha yakın iş birliği içerisine girmiştir.

Kitabın Mısır dış politikasına odaklanmasının arkasındaki temel neden bu ülkenin Arap dünyasındaki konumu itibarıyla özellikle bölgesel ve küresel aktörlerin Mısır’a yönelik politikalarının bir anlamda bu ülkelerin 2011 sonrası bölge politikalarının bir yansıması olarak görülebilecek olmasıdır.

­
Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse Arap devrimleri süreci açısından değerlendirildiğinde birçok ülkenin Mısır’a yönelik politikaları bu ülkelerin genel anlamda Arap devrimleri karşısındaki pozisyonlarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Mısır’daki devrim ve karşı devrim süreci boyunca bu ülkenin dış politikası ve bu ülkeye yönelik diğer ülkelerin politikaları daha geniş çerçevede Ortadoğu’daki dönüşüm çabasını anlamlandırmak açısından hayati önemdedir.
Bu arka plan ışığında bu kitap Mısır’ın 2011 devrimi sonrasında dış politikada yaşadığı dönüşüme odaklanırken bu süreçte Kahire rejiminin dış politika önceliklerini ve yönelimlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.
Bunun yanında bölgesel ve küresel aktörlerin Mısır’daki farklı yönetimlerle olan ilişkilerine kapsamlı bir biçimde odaklanan kitap ele aldığı dönem boyunca Mısır ile yakın ilişki içerisinde olmuş ya da Kahire’nin dış politikasında önceliğe sahip olan ülkeleri incelemektedir.
Bu bağlamda kitapta 2011 sonrası dönemde Mısır’ın Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, BAE, İsrail, Filistin, Gazze, Libya, Sudan, Etiyopya, ABD, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile olan ilişkileri değerlendirilmektedir.
Bunun yanında Mısır dış politikasını ekonomi, silahlanma ve enerji bağlamlarında inceleyen üç bölüm de kitapta yer almaktadır.
Bu geniş çerçevesi ve bağlamı açısından ele alındığında elinizdeki kitap 2011 sonrası dönemde Mısır’ın dış politikasını kapsamlı biçimde anlatmanın ötesinde bölgesel ve küresel aktörlerin Ortadoğu siyasetini, bu ülkelerin Arap devrimleri sürecine karşı yaklaşımlarını ve yine bölgedeki dönüşüm girişimleri karşısındaki tutumlarını ortaya çıkarması bakımından da önemli bir alanda literatürekatkıda bulunmayı hedeflemektedir.
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
DEVRIM SONRASI MISIR DIŞ POLITIKASI
Yazarlarının farklı üniversitelerden akademisyenler ve araştırma kuruluşlarından uzmanların olduğu ‘Devrim Sonrası Mısır Dış Politikası: Dönüşüm Arayışından Meşruiyet Çıkmazına’ kitabı özelde Mısır genelde Ortadoğu’yu çalışan araştırmacılar ve siyaset yapıcılar için önemli bir kaynak niteliğindedir.
Bu noktada bölgenin önde gelen diğer ülkelerinin dış politikalarına odaklanan çalışmaların önümüzdeki dönemde artması bölge siyasetinin ve küresel aktörlerin Ortadoğu politikalarının anlaşılması adına hayati önem taşımaktadır.
***

İsmail Numan Telci

Araştırmacı, Dış Politika, Ankara
İsmail Numan Telci lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisansını da 2008 yılında Almanya’da Hochschule Bremen’de Avrupa Çalışmaları alanında tamamladı. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora çalışmalarına başlayan Telci, “Mısır’da Devrim ve Karşı-Devrim Sürecinde İç ve Dış Aktörlerin Rolü: 2011-2015” başlıklı tezini 2015’in Kasım ayında tamamladı. Doktora araştırması kapsamında 2012-2013 akademik yılında Kahire Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapan Telci’nin “Mısır Devrimi Sözlüğü” kitabı 2013 yılında yayınlandı. Halen Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı görevini yürüten Telci, aynı zamanda Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. SETA Dış Politika Araştırmaları masasında Araştırmacı olarak görev yapan İsmail Numan Telci’nin araştırma alanları arasında Mısır siyaseti, Mısır’daki toplumsal hareketler, Körfez ülkelerinin dış politikaları, Arap devrimleri ve devrim teorileri yer almaktadır. Telci, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi’nin ve www.misirbulteni.com internet sitesinin editörlüğünü yürütmektedir.
İnci Cevher UZGAŞ
İnci Cevher UZGAŞ
İnci Cevher UZGAŞ

İnci Cevher UZGAŞ

İnci Cevher UZGAŞ; 1984'te Bremen Almanya'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. Ortaokul, lise yıllarında Müjdat Gezen, Ayla Algan'ın ve Şahika Tekand'ın tiyatro kurslarına katıldı. Tiyatro Alkış'ta " Çizmeden Kral Çıktı" adlı oyunda rol aldı. 2009 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat dalından mezun oldu. Cem Kurtoğlu ile Çanakkale projesinin yönetmen yardımcılığını yaptı ve oyuncu olarak yer aldı. Sanat İşliği Tiyatrosu bünyesinde Payidan Tüfekçioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Yoksun" adlı oyunda rol aldı. Udi Vedat Yar'dan ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden de Udi Alaattin Pakyüz'den Ud dersleri aldı.Halen Ud çalışmalarına devam etmekte. İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı oyunda bir sezon görev aldıktan sonra Marmaris'e yerleşti ve orada Tiyatro Emek bünyesinde "Böyle Bir Aşk Masalı, Şirin ile Ferhat adlı oyunun yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptı. Daha sonra Kocaeli'ye yerleşti ve Kocaeli Tiyatro İz'i kurdu. İnci Cevher; Mehmet Beyazıt ile evli olup, Elif Katre adında birkız annesi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close