Almanya’da Camilerin Finansmanı ve Cami Vergisi -1-

Değerli okurlar, Berlin (UHA) Uluslararası Haber Ajansı Temsilciliği olarak, bugünden itibarek 5 bölüm halinde ‘Almanya’da Camilerin Finansmanı ve Cami Vergisi Tartışmaları’nı ele alacağız.

Zeliha ELİAÇIK ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Zeliha ELİAÇIK

Söz konusu analizi, SETA bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’ndan Avrupa Araştırmaları Direktörü Zeliha ELİAÇIK yaptı.

Zeliha Eliaçık, Analizinde Almanya’da son dönemde tartışılan camilerin finansmanı sorunu ile cami ve cemaatlerin köken ülkeyle bağlarının koparılmasına yönelik tartışmaları ele alıyor.

Analize göre, Almanya’nın İslam’ın kurumsallaşması ve kontrolü noktasında son dönemde ciddi adımlar attığı görülüyor..

2018’in Aralık ayında İslam’ı yeniden tanımlamak hedefiyle toplanan Alman İslam Konferansı’nın gündem maddelerinden birisi de Almanya’da bulunan camilerin finansmanı meselesiydi.
Köken ülkelerden sağlanan finansman ve personel desteğinin bu ülkelerin doğrudan Almanya’daki Müslüman cemaatler üzerinde siyasi bir etki oluşturma çabası şeklinde yorumlanması sonucu bu yardımlar giderek bir sorun olarak görülmeye başlandı.
Bu çerçevede Müslüman dini cemaatlerin personel (imam) ve kaynak ihtiyaçlarını karşılarken kaynak ülkelerden geldiği iddia edilen yardımların kesilmesine ve Müslüman camilerin Almanya içinde kendi kendini finanse etmesine yönelik çözüm arayışına girildi. Bu çerçevede muhtemel bir çözüm olarak “cami vergisi” teklifi öne sürüldü.
SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Zeliha ELİAÇIK, bu çalışmayla Almanya’da son dönemde tartışılan camilerin finansmanı sorunu ile cami ve cemaatlerin köken ülkeyle bağlarının koparılmasına yönelik tartışmaları ele alıyor..
Bir taraftan Almanya’da bulunan camilerin halihazırda nasıl finanse edildikleri, cami vergisi tartışmalarının çıkış nedeni ve buna gösterilen tepkilerin ne olduğu sorularına cevap aranırken diğer taraftan da cami vergisinin uygulanabilirliği ve Müslüman cemaatlerin kurumsallaşmasının geleceği tartışılıyor..
GİRİŞ
2018’in Aralık ayında İslam’ı yeniden tanımlamak hedefiyle toplanan Alman İslam Konferansı’nın diğer bir gündem maddesi de Almanya’da bulunan camilerin finansmanı meselesiydi.
Köken ülkelerden sağlanan finansman ve personel desteğinin bu ülkelerin doğrudan Almanya’daki Müslüman cemaatler üzerinde siyasi bir etki oluşturma çabası şeklinde yorumlanması sonucu bu yardımlar giderek bir sorun olarak görülmeye başlanmıştır.
Bu çerçevede Müslüman cemaatlerin personel (imam) ve kaynak ihtiyaçlarını karşılarken kaynak ülkelerden geldiği iddia edilen yardımların kesilmesine ve Müslüman camilerin Almanya içinde kendi kendini finanse etmesine yönelik çözüm arayışına girildi.
Bu çerçevede muhtemel bir çözüm olarak “cami vergisi” teklifi öne sürülmüştür. Cami vergisi Alman Anayasası gereği sadece kamusal bir tüzel kişilik olarak “dini cemaat” statüsü elde edebilmiş Müslüman cemaatlerce toplanabileceği için İslam’ın kurumsallaşması ve hukuki olarak Almanya’ya entegre edilmesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Öte yandan İslam’ın değerler dünyasının yapısal olarak Avrupa’nın kendi varlık dünyasının ve tarihi geçmişinin bir parçası olan kilise ve Hristiyanlık geleneğinden ciddi farklılıklar göstermesi İslam’ın Almanya’da hukuki olarak kurumsallaşması yönünde ciddi sorunlar yaşanmasına yol açmaktadır.

Bunun yanı sıra “Alman İslamı” oluşturma projesi bağlamında Müslümanların yıllardır hem manevi hem de kurumsal olarak köken ülkeyle kurdukları bağ ve ilişkinin finansman ve imam desteği de dahil olmak üzere ciddi bir problem olarak algılanmaya başlandığı görülmektedir.

Bu çalışma Almanya’da son dönemde tartışılan camilerin finansmanı sorunu ile cami ve cemaatlerin köken ülkeyle bağlarının koparılmasına yönelik tartışmaları ele almaktadır.
Almanya’da bulunan camilerin halihazırda nasıl finanse edildikleri, cami vergisi tartışmalarının çıkış nedeninin ve buna gösterilen tepkilerin ne olduğu sorularına cevap aranırken son bölümde ise cami vergisinin uygulanabilirliği ve Müslüman cemaatlerin kurumsallaşmasının geleceği tartışılmaktadır. (devam edecek)
***
YAZAR HAKKINDA
Zeliha ELİAÇIK ile ilgili görsel sonucu
Zeliha Eliaçık
İlk, orta ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Almanya’da yabancı öğrenciler için üniversiteye hazırlık okulu “Studienkolleg”i birincilikle bitirdi. Ruhr Bochum Üniversitesi’nde Oryantalistik (Şarkiyat) ve Siyaset Bilimi bölümlerinden mezun olan Zeliha Eliaçık, “İsrail Devletinin Kuruluşundan Günümüze Yemen Yahudilerinin Sosyal ve Hukuki Statüleri” isimli saha çalışmasıyla aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) burs ve teşvikleriyle Suriye, Yemen ve Ürdün’de beş yıl süreyle alan çalışmalarında ve
akademik görevlerde bulundu. Son olarak Alman-Ürdün Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve kültür işleri sorumlusu olarak çalıştı. Eliaçık ağırlıklı olarak şarkiyat (oryantalistik), Müslüman ve Avrupa toplumlarında azınlıklar, ırkçılık ve Almanya’nın İslam siyaseti alanlarında çalışmalar yapmaktadır. SETA İstanbul Avrupa
Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırmacı olarak görev yapan Zeliha Eliaçık Almanca, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

‘Pelin Çift ile Gündem Ötesi’ her Çarşamba ‘Diriliş’ Dizisinden sonra TRT 1 Ekranlarında..

 

Tuba Nur TÜRKELİ

Tuba Nur TÜRKELİ

Tuba Nur Türkeli 24.08.1989 yılında Almanya'nın başkenti Berlin kentinde dünyaya geldi. Liseye kadar Almanya'da okudu. 2009-2013 yılları arasında Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde gerçekleştirdi. 2014-2017 yılları arasında Yüksek Lisans eğitimini Almanya'nın Nürnberg kentinde Friedrich-Alexander-Üniversitesi'nin Beşeri/Sosyal Bilimler ve Teoloji Fakültesi'nde uzmanlık alanı olarak Siyaset Bilimini seçtiği Ortadoğu Çalışmaları bölümünde tamamladı. Çeşitli kuruluşlarda mesleğiyle ilgili staj ve çalışma imkanı buldu. NSU terör örgütüyle ilgili yaptığı, haber ve araştırmaları birçok medyada yayınlandı. Bir dönem T.C Berlin Büyükelçiliği'nde de staj yaptı. Anadil seviyesinde Almanca ve iyi derecede İngilizce biliyor.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close