Kitap: Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri

Değerli okurlar, bu ay da sizlere SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’ndan Stratejistlerin Yrd. Doç. Dr. Veysel Kurt’un ‘Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri’ başlıklı kitabından söz edeceğim.

Ortadoğu’da temel parametreleri sarsılan ve halen bir oluşum içindeki ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili bir çalışma yayımlamak cesaret isteyen önemli bir iş.

Kitap sunduğu analitik çerçevenin yanı sıra her bir ülkenin ulusal güvenlik tanımı, neleri tehdit olarak gördüğü ve bu tehditlerle mücadelede öngördüğü araç ve yöntemleri sistemli veri ve bulgularla okuyucuya sunmaktadır.

Modern dönemlerde birçok çatışma ve krizi tecrübe etmiş Ortadoğu bölgesi yine ciddi bir değişim ve dönüşümden geçmektedir.

Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD’nin Irak’a müdahalesiyle başlayan süreç 2011’de başlayan halk ayaklanmalarıyla yeni bir boyuta taşınmıştır. “Arap Baharı” olarak adlandırılan bu yeni sürecin yalnızca isyanların ortaya çıktığı ülkelerde değil tüm bölgede etkili olduğu açıktır.

Söz konusu etki yalnızca ülkelerin iç siyasetleriyle de sınırlı kalmamıştır. Gelinen noktada Ortadoğu’daki her bir ülkenin geleneksel güvenlik algısının dönüştüğü görülmektedir.

Dönüşen bu güvenlik anlayışları elbette Türkiye’nin karşılaştığı dış politika ve güvenlik meselelerini de etkilemektedir.

Bu nedenle bölge ülkelerindeki değişimin farkında olmak Türkiye’nin bu değişimlerin yarattığı etkilere nasıl cevaplar üretmesi gerektiği konusunu da anlamamızı sağlayacaktır.

Ortadoğu, Türkiye’nin dış politika ve güvenlik stratejisinde önemli bir bölge olmasına rağmen bölgedeki devletlerin ulusal güvenlik yaklaşımları ve güvenlik stratejilerini inceleyen akademik eser sayısı oldukça sınırlıdır.

Aslında Türk dış politikasının gündemini son yıllarda oldukça meşgul eden ve Türkiye’nin karşılaştığı terör sorunlarının önemli bir kısmına kaynaklık eden bir bölge hakkında daha fazla yayın olması gerekir.

SETA, Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal meselelerine dair yayımladığı çeşitli kitap, rapor ve analizleriyle ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara yönelik bilgi üreten çalışmalar yürütmektedir.

Bu bağlamda Veysel Kurt’un editörlüğünü yaptığı SETA Strateji Araştırmaları Serisi’nin altıncı kitabı Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelerin ulusal güvenlik stratejilerinin analizini sunarak bu alandaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Elinizdeki kitap Ortadoğu’daki devletlerin ne tür güvenlik stratejilerine sahip olduğunu anlama ve bu stratejilere hangi faktörlerin etki ettiğini analiz etme amacı taşımaktadır.
Kitapta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suudi Arabistan, Irak, İran ve İsrail’in ulusal güvenlik stratejileri incelenmektedir. Bu bağlamda ülke incelemesi yapan her bir makale ilgili ülkenin güvenlik kavramsallaştırması, güvenlik tehdidi tanımlaması ve bu tehditle baş etme yöntem ve araçlarını irdelemektedir.
Bu bakımdan elinizdeki kitap bölge ülkelerinin güvenlik stratejilerini tarif edici bir anlatımın ötesine geçip söz konusu ülkelerin güvenlik stratejilerinin anlaşılmasını sağlayacak analitik bir çerçeve de sunmaktadır.
Bunun yanı sıra kitapta ülke incelemeleri yapılırken her bir ülkenin güvenlik stratejisinden kaynaklanabilecek muhtemel risk ve fırsatların Türkiye açısından analizleri de yapılmaktadır.
Ele alınan her bir ülkenin ulusal güvenlik stratejisi göz önüne alınarak “Bu güvenlik stratejisinin Türkiye için olası etkileri nelerdir?” ve “Türkiye için mevcut politika tercihleri nelerdir?” gibi iki temel soruya cevap verilmiştir.
Kitap sunduğu analitik çerçevenin yanı sıra her bir ülkenin ulusal güvenlik tanımı, neleri tehdit olarak gördüğü ve bu tehditlerle mücadelede öngördüğü araç ve yöntemleri sistemli veri ve bulgularla okuyucuya sunmaktadır.
Bu bağlamda her bir devletin ulusal güvenlik stratejisi incelenirken başta söz konusu ülkenin ulusal güvenlik belgeleri olmak üzere çeşitli askeri doktrinler, liderlerin sözleri ve yazılı açıklamaları gibi kaynak ve dokümanlardan yararlanılmaktadır.
Farklı akademisyen ve araştırmacılar tarafından ortak bir çerçeve takip edilerek kaleme alınan ‘Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri‘ Ortadoğu’daki devletlerin ulusal güvenlik stratejilerini anlamamızı sağlamanın yanı sıra Türk dış politika ve karar yapıcılarına da katkı sunacak önemli bir eser niteliğindedir.
Dileriz ki kitap bu konuda bir akademik birikim oluşmasına öncülük eder ve benzeri eserlerin sayısı önümüzdeki dönemde artar.
***
Veysel Kurt
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2006’da mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını 2009’da tamamladı. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda tamamladı. Ortadoğu’da otoriteryanizm, demokratikleşme, asker-sivil ilişkileri temel ilgi alanlarıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
İnci Cevher UZGAŞ

İnci Cevher UZGAŞ

İnci Cevher UZGAŞ; 1984'te Bremen Almanya'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. Ortaokul, lise yıllarında Müjdat Gezen, Ayla Algan'ın ve Şahika Tekand'ın tiyatro kurslarına katıldı. Tiyatro Alkış'ta " Çizmeden Kral Çıktı" adlı oyunda rol aldı. 2009 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat dalından mezun oldu. Cem Kurtoğlu ile Çanakkale projesinin yönetmen yardımcılığını yaptı ve oyuncu olarak yer aldı. Sanat İşliği Tiyatrosu bünyesinde Payidan Tüfekçioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Yoksun" adlı oyunda rol aldı. Udi Vedat Yar'dan ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden de Udi Alaattin Pakyüz'den Ud dersleri aldı.Halen Ud çalışmalarına devam etmekte. İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı oyunda bir sezon görev aldıktan sonra Marmaris'e yerleşti ve orada Tiyatro Emek bünyesinde "Böyle Bir Aşk Masalı, Şirin ile Ferhat adlı oyunun yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptı. Daha sonra Kocaeli'ye yerleşti ve Kocaeli Tiyatro İz'i kurdu. İnci Cevher; Mehmet Beyazıt ile evli olup, Elif Katre adında birkız annesi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close